Dohoda městských částí Praha 18 a Praha 19 a Letiště Praha Letňany

Dne 19. ledna 2011 byla podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci mezi městskou části Praha 18, městskou částí Praha 19 a společností SIT Prague, a. s.

Dohoda se týká především změny směru vzletové a přistávací dráhy 05L/23R, kontroly pohybu vlečných letadel, umožnění vzniku dočasné cyklotrasy a trasy pro pěší, umožnění vzniku komunikace a cyklostezky, zneužívání cyklotrasy A 265 motorovými vozidly, součinnosti s jednotkami Sborů dobrovolných hasičů Letňany a Kbely a podpory vzniku Leteckého muzea VHÚ v areálu tzv. Staré Aerovky. Jejím podpisem se vytváří prostor pro ukončení dlouhotrvajících sporů mezi Letištěm Praha Letňany a jeho sousedy tím, že jsou nastavena jasně definovaná pravidla spolupráce. Všechny tři strany dohodu vnímají jako první krok k novému typu spolupráce. Pokud se tento způsob úpravy vzájemných vztahů osvědčí, budou následovat kroky další. Tato dohoda je v České republice zcela ojedinělá a všechny tři strany dohody věří, že by mohla být inspirací i pro další letiště.

 

Letiště Praha Letňany patří mezi nejstarší česká letiště, vzniklo již v roce 1923. V současné době je veřejným vnitrostátním a neveřejným mezinárodním letištěm pro letadla všeobecného letectví. Po dlouhé době existenční nejistoty ho v prosinci 2007 získal stávající vlastník, společnosti SIT Prague, a. s., který jasně deklaroval, že letiště hodlá i nadále udržet a modernizovat. V současné době majitel do letiště masivně investuje tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti letového provozu a současně ke snížení negativních dopadů na jeho okolí (zejména ke snížení hlukové zátěže). Součástí rozsáhlé revitalizace letiště je i vytvoření nových míst pro volnočasové aktivity obyvatel sousedících městských částí - v roce 2010 byl zahájen provoz Galerie Letiště Letňany a nového centra pro nácvik golfových úderů.

Letiště samotné se díky historickému vývoji stalo významnou oázou zeleně uvnitř stále se rozšiřujícího hlavního města. V současnosti se jedná o jediné letiště v Praze, k němuž vede metro, v jeho těsném sousedství je i autobusový terminál, parkoviště P + R či cyklotrasa A 265.

Nejdůležitější službou, kterou letiště poskytuje, jsou služby letového provozu, které umožňují vzlety a přistání letadel, jejich plnění palivem, údržbu a hangárování, ale také služby pro pilotní výcviky, vyhlídkové lety, záchranářské a repatriační lety nebo nepravidelnou dopravu. Tyto služby poskytuje několik subjektů, z nichž tím nejvýznamnějším je historický Aeroklub Praha Letňany, který se také podílel na vzniku výše uvedené dohody.

Počet zobrazení: 4731
publicita projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj | www.oppk.cz