Gender Mainstreaming

Co je Gender mainstreaming?

Gender mainstreaming je strategie Evropské unie pro realizaci rovných příležitostí pro ženy a muže v institucích, organizacích a v politice.

Rozhodnutím Evropské komise byl v roce 1997 zakotven v Amsterodamské smlouvě a platí pro všechny členské země jako závazný princip.

 

Gender mainstreaming spočítá v (re)organizaci, zlepšení, rozvoji a evaluaci rozhodovacích procesů s cílem, aby všichni, kteří se podílejí na politickém uspořádání, zohledňovali ve všech oblastech a na všech úrovních rovné postavení žen a mužů.

 

Úřad m. č. Praha 18 je v genderových aktivitách zapojen již od roku 2007, v roce 2009 byl vyhodnocen jako třetí nejlepší Úřad roku v kategorii „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, v roce 2010 – 2012 a 2014 se pak umístil vždy na 1. místě.    

 

Městská část Praha 18 se zavázala prosazovat genderovou rovnost v roce 2011, přijetím Evropské charty pro rovné zapojení žen a mužů ve veřejném místním životě.

Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích je dokumentem adresovaným místním a regionálním samosprávám, které jsou občanům nejblíže.

Základní principy Evropské charty jsou:

1.  Rovnost žen a mužů představuje základní právo

2. Pro zajištění rovnosti žen a mužů, je nutné pojmenovat četné diskriminace a znevýhodňování

3. Vyrovnané zapojení žen a mužů v rozhodování je nezbytným předpokladem demokratické společnosti

4.  Odstraňování genderových stereotypů je pro dosažení rovnosti žen a mužů zásadní

5.  Integrace genderového hlediska do všech činností v místní a regionální samosprávě je   bezpodmínečná pro rozšíření rovnosti žen a mužů

6.  Správně zajištěné akční plány a programy jsou nutnými nástroji pro rozšíření rovnosti žen a mužů

publicita projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj | www.oppk.cz