Letňany – e-Government

První evropský projekt - Radnice obdrží dotaci z evropských fondů na projekt elektronického úřadu. Ten obsahuje veřejný internet a elektronickou komunikaci občanů s úředníky.

Den 21. září 2009 se zapíše do letňanské historie – tohoto dne získala naše radnice první podporu z evropských peněz – konkrétně z Operačního programu Praha  Konkurenceschopnost ve výši 5 milionů korun. Projekt s názvem Letňany – e-Government – Komunikace úřadu s občanem byl vyhodnocen jako druhý nejlepší v Praze.

Cíle projektu

Obecným cílem projektu Letňany – e-Government – Komunikace úřadu s občanem je zvýšit v rámci Městské části Prahy 18 efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government), nabídnout progresivní a cenově dostupné služby a aplikace ICT pro občany Letňan, podpořit rozvoj lokálních sítí a připojení domácností k internetu a zjednodušení komunikace s úřady prostřednictvím internetových a mobilních služeb. Vzhledem k tomu, že se jedná především o vztahy občanů k úřadům, resp. veřejným institucím, jeho financování z veřejných zdrojů je relevantní.

Cílem projektu je využít moderních elektronických technologií (vybudování infrastruktury pro zlepšení přístupu k informacím: ankety, průzkumy a platby prostřednictvím mobilního telefonu, přístup ke službám na bázi bezdrátového internetu, vytvoření webového portálu MČ) k usnadnění komunikace a platebního styku MČ s občany, postupnému převodu veřejných agend do elektronické podoby a zajištění účinné elektronické kontroly včasnosti a kvality vyřizování podání občanů.

Jednou z důležitých oblastí rozvoje Městské části Praha 18 by se měla stát nová forma komunikace s občany, založená na vybudování infrastruktury pro zlepšení přístupu k informacím: ankety, průzkumy a platby prostřednictvím mobilního telefonu, přístup ke službám na bázi bezdrátového internetu, vytvoření webového portálu MČ.

Technické řešení projektu

a) vytvoření webového portálu MČ
Jedná se především o zlepšení kvality služeb poskytovaných MČ. Bude dána přednost použití volně dostupného (nejlépe open-source) redakčního systému, a to zejména z toho důvodu, že u něj není nutné platit licenční poplatky, a dále pak v případě, že se MČ rozhodne změnit provozovatele webu, není vázána na proprietární produkt a postačí si nalézt provozovatele, který bude schopen převzít do správy otevřené řešení.

b) vybudování infrastruktury pro zlepšení přístupu k informacím:

Ankety, průzkumy a platby prostřednictvím mobilního telefonu Jedná se o novou službu spočívající v možnosti placení prostřednictvím mobilního telefonu, resp. prostřednictvím SMS a/nebo aplikace pro mobilní telefony (typicky naprogramované v jazyce Java), která umožní platit nikoli za použití přenosové technologie SMS, nýbrž za použití datových služeb v mobilním telefonu. Při využití datových služeb je výhoda v tom, že je přenos významně levnější, ovšem ne každý má datové služby povoleny a starší telefony nemusí umět pracovat s Javou). Proto má být použitá technologie přizpůsobena vlastníkům různých úrovní mobilních přístrojů.

Přístup ke službám na bázi bezdrátového internetu. Jedná se o novou službu spočívající v bezplatném připojení k internetu prostřednictvím hotspotů založených na bezdrátové technologii WiFi. Tato služba bude nabízet pouze omezené připojení, které je vhodné pro základní seznámení s internetem. Připojení se bude moci použit odkudkoliv, ale musí se respektovat základní pravidla_ např. registrace (bez ní budou zablokovány všechny webové stránky kromě stránek radnice), po registraci budou zpřístupněny další stránky, ale nebude se jednat o plný přístup (povoleny budou stránky státní správy, samosprávy, portály, vyhledávače atd.). Připojení na internet po přihlášení bude aktivní 12 hodin a potom bude občan automaticky odpojen.

Zařízení poskytující služby podléhá velmi rychlému technologickému vývoji. Ve všech třech případech proto bude požadovaná technologie definována jen rámcově a spíše minimálními požadavky, aby mohli uchazeči nabídnout nejadekvátnější řešení, z nichž pak bude vybráno nejlepší.

 

publicita projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj | www.oppk.cz