Zdravotnická zařízení

PŘEHLED LÉKAŘŮ V LETŇANECH

PŘEHLED LÉKAŘŮ V LETŇANECH

 

Alergologie a klinická imunologie

FAME, spol. s.r.o., Šumperská 652

IMMUNO-FLOW, s.r.o., Rychnovská 651, tel. 286 923 150

MUDr. Jaroslav Hruška, Frýdecká 439, tel.: 283 922 314

MUDr. Petr Skopový, Šumperská 652, tel.: 283 922 832

 

Ambulance klinické onkologie

MUDr. Hana Kaňková, Rychnovská 651, tel.: 222 765 113

 

Anesteziologie a intenzivní medicína

Pro Gyn s.r.o., Běloveská 656, tel.: 286921019

 

Dermatovenerologie

MUDr. Jaroslava Vojtíšková, Frýdecká 439, tel.: 266 090 183

IMMUNO-FLOW, s.r.o., Rychnovská 651, tel.: 286 923 150

 

Domácí zdravotní péče

KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉČE BERLIČKA, s.r.o., Místecká 454

 

Fyzioterapie

MUDr. Milan Veselý, Bludovická 396, tel.: 283 920 662

Mgr. Michaela Paigerová, Místecká 454, tel.: 777 325 791

MUDr. Dalibor Hrůza, Frýdecká 439, tel.: 283 880 673

Gynekologie a porodnictví

Gynepro s.r.o., Frýdecká 439, tel.: 266 090 173

MUDr. Jiřina Němcová, Místecká 454, tel.: 283 922 547

MUDr. Jana Šklíbová Contreras, Běloveská 656, tel.: 286 921 019

MUDr. Jaroslav Blovský, Běloveská 656, tel.: 286 921 019

Pro Gyn s.r.o., Běloveská 656, tel.:286 921 019

 

Komplexní řešení plodnosti, rehabilitace, psychosomatika

1. CENTRUM PODPORY PLODNOSTI, s.r.o., Pavla Beneše 750/12, tel.: 775 509 209

 

Samostatná ordinace gynekologie, s.r.o.,

Běloveská 656, tel.: 286 921 019

 

Hematologie a transfúzní lékařstvní

IMMUNO-FLOW, s.r.o., Rychnovská 651, tel.: 286 923 150

 

Chirurgie

MUDr. Milan Veselý, Bludovická 396, tel.: 283 920 662

 

Klinická biochemie

IMMUNO-FLOW, s.r.o., Rychnovská 651, tel.: 286 923 150

 

Klinická logopedie

Paeddr. Eva Jirutková, Frýdecká 439, tel.: 266 090 176

PhDr. Kateřina Velemínská, Frýdecká 439, tel.: 266 090 176

 

Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví

FAME, spol. s.r.o., Šumperská 652

IMMUNO-FLOW, s.r.o., Rychnovská 651, tel.:286 923 150

MUDr. Petr Skopový, Šumperská 652, tel.: 283 922 832

AeskuLab, k.s., Frýdecká 439, tel.: 725 327 695

 

Neurologie

MUDr. Eva Štolcová, Běloveská 656, tel.: 286 921019

 

Oftalmologie

TOP ESTHETIC centrum estetické a oční medicíny,

Rychnovská 651, tel.: 775776106

MUDr. Traurigová Ivana, CSc., Rychnovská 651, tel.: 286 921 031

 

Otorinolaryngologie

MUDr. Jiří Vaverka, Šumperská 652, tel.: 283921731

 

Pneumologie a ftizeologie

MUDr. Igor Jurikovič, Vítkovická 370, tel.: 286 923 880

 

Praktické lékařství pro děti a dorost

MUDr. Marcela Hudečková, Frýdecká 439, tel.:283 923 206

MUDr. Jitka Radvanská, Třinecká 350, tel.: 283 920 068

MUDr. Vladimíra Břízová, Frýdecká 439, tel.: 266 090 184

 

Psychiatrie

Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Frýdecká 439

MUDr. Mira Babiaková, tel.: 266 090 177/182

MUDr. Miroslav Sekot, tel.: 266 090 177/182

MUDr. Tomáš Marcinek, tel.: 266 090 174

MUDr. Viera Zimová, tel.: 166 090 174

 

Rehabilitační a fyzikální medicína

MUDr. Dalibor Hrůza, Frýdecká 439, tel.: 283 880 673

Urologie

MUDr. Ivo Pažourek, Šumperská 652, tel.: 283 923 187

 

Vnitřní lékařství

MUDr. Radka Kubů, Frýdecká 439, tel.: 286 921 399

MUDr. Eva Astlová, Běloveská 656, tel.: 602 674 123

MUDr. Petr Skopový, Šumperská 652, tel.: 283 922 832

 

Všeobecné praktické lékařství

Trinimed s.r.o., Frýdecká 439, tel.: 286 921 477

MEDICA CENTRAL GROUP a.s., Beranových 65

MUDr. Vladimír Kraus, Místecká 454, tel.: 725 349 500

MUDr. Eva Laburdová, Frýdecká 439, tel.: 266 090 172

MUDr. Iva Tichá, Místecká 454, tel.:286 923 142

MUDr. Jana Sochorová, Frýdecká 439, 286 921 477

MUDr..Jana Voslářová, Beranových 130, tel.:225 115 454

MUDr. Mária Votavová, Malkovského 603, tel.: 283 921 549

MUDr. Petr Zieg, Frýdecká 439, tel.:266 090 170

 

Zubní lékařství

MUDr. Zdeněk Krušina, Šumperská 652, tel: 283 920 505

MUDr. Ivana Machová, Vamberská 396, tel: 283 921 669

MUDr. Zdeňka Müllnerová, Místecká 454, tel: 286 923 109

MUDr. Pavel Ruml, Beranových 130, tel.: 286 920 921

MUDr. Lilija Popovičová, Pavla Beneše 750/12, tel: 774 441 552

MUDr. Janka Ténaiová, Šumperská 652, tel: 283 921 050

MUDr. Andrea Doneva, Šumperská 652, tel: 283 921 050

MUDr. Jaroslava Václavíková, Frýdecká 439, tel: 266 090 180

MUDr. Marcela Martonová, Frýdecká 439, tel.: 266 090 175

MUDr. Štefan Marton, Místecká 454, tel.: 286 923 578

MUDr. Jaroslava Václavíková, Frýdecká 439, tel: 286 922 419

Zubní technik

JT DENT, s.r.o., Šuperská 652, tel: 283 921 050

Centrum zdraví, s.r.o., Místecká 454, tel: 283 920 546

 

Lékařská služba první pomoci (LSPP) - DĚTI

PRAHA 1
Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Palackého 5, Praha 1
tel. 224 947 717
 • Pondělí – Čtvrtek: 19.00 – 06.00
  Pátek: 16.00 – 07.00
  Sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz
 
PRAHA 2
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Klinika dětského a dorostového lékařství

Ke Karlovu 2, Praha 2
tel. 224 967 776 - 7
 • Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00
  Sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz
 
PRAHA 4
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800, Praha 4

tel. 261 083 783
     (Pavilon B1)

 • Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00
  Sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz
 
PRAHA 5
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, Praha 5
tel. 224 433 654
 • Pondělí – Pátek: 19.00 – 07.00
  Sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz
 
PRAHA 8
Fakultní nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, Praha 8
tel. 283 842 224
      266 082 673
      (Pavilon č.15)
 • Pondělí – Pátek: 16.00 – 07.00
  Sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz

 

 

 

Lékařská služba první pomoci (LSPP) - DOSPĚLÍ

PRAHA 1
Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Palackého 5, Praha 1
tel. 224 949 181
 • Pondělí – Čtvrtek: 19.00 – 06.00
  Pátek: 16.00 – 07.00
  Sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz
 
PRAHA 4
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800, Praha 4
tel. 261 082 520
      (Pavilon B1)
 • Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00
  Sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz
 
PRAHA 5
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, Praha 5
tel. 224 438 590 (1)
 • Pondělí – Pátek: 19.00 – 07.00
  Sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz
 
PRAHA 8
Fakultní nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, Praha 8
tel. 283 842 222
      283 842 223
 • Pondělí – Pátek: 19.00 – 07.00
  Sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz
 
PRAHA 10
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50, Praha 10
tel. 267 162 312
      (Pavilon G)
 • Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00
  sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz
 

 

 

V níže uvedeném odkazu jsou uvedeny kontaktní informace ke zdravotnickým zařízením na území hl. m. Prahy.

http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/zdravotnicka_zarizeni_v_praze/index.html

Stomatologická pohotovost

PRAHA 1 - DOSPĚLÍ
Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Palackého 5, Praha 1
tel. 224 946 981
 • Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00
  Sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz
 
PRAHA 5 - DĚTI
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, Praha 5

tel. 224 433 652

tel. 224 433 653

tel. 224 433 659

 • Pondělí – Pátek: 19.00 – 07.00
  Sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz
 

LÉKÁRNY

APOMED  s.r.o.
Šumperská 652

tel. 283 922 780
BELLIS, v.o.s.
Místecká 454
tel. 283 922 095
J&H Lékárny s.r.o.
Bechyňská 63
tel. 283 920 093
Lékárny Lloyds s.r.o.
Veselská 663
 
publicita projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj | www.oppk.cz