MMS podněty

Občané pomáhají při zajišťování čistoty a pořádku na veřejném prostranství

Prostřednictvím služby „MMS – podněty“, kterou zabezpečuje Odbor dopravy a životního prostředí, mohou občané podávat podněty a stížnosti týkající nedostatků v oblasti čistoty, údržby zeleně, parků, dětských hřišť a nakládání s odpady na katastrálním území Letňany.

Zjištěné nedostatky je možné zasílat v podobě snímků (pořízených fotoaparátem či mobilním telefonem) s komentářem (přesný popis místa) na adresu elektronické pošty nospam ('mms'); mms@letnany.cz nebo na telefonní číslo 739 555 304. Doručený příspěvek bude zaevidován, prověřen a řešen. Evidence příspěvků s postupem řešení bude uvedena na webových stránkách www.letnany.cz.

Lokalita: park při komunikaci Tupolevova u školního hříště
Přijato: 11.4.2016
Vyřizuje: OHSI
Stav: Bude uklizeno do 18.04.2016
Závěr:


Lokalita: U školy Fryčovická
Přijato: 11.4.2016
Vyřizuje: OHSI předá k řešení na PVK
Stav: Řeší se, záleží, kdy závadu odstraní PVK
Závěr:


Lokalita: za domem Tupolevova směr škola Fryčovická
Přijato: 11.4.2016
Vyřizuje: OHSI
Stav: Bude uklizeno do 18.04.2016
Závěr:


publicita projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj | www.oppk.cz