Otázky a odpovědi

Položit nový dotaz >
<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   další   >>

cenzura otázek pana starosty

  (Roman O., 30.5.2016 14:26)

Vážený pane starosto, když odpovídáte je nutno si přečíst co jste odpovídal v minulém příspěvku ataké necenzurovat otíázky, kde je z mé jen necelá polovina. prosím o zveřejnění a a Vaší reakci pokud tedy se považujete za férového člověka.


Akce na letišti PVA a okolí - odpověď pana starosty (R.Olejník, 27.5.2016 15:33)

Dobrý den, dovolím si nesouhlasit s panem starostou že akce na PVA nejsou ani 10x do roka. Stačí se podívat na stránky PVA a zjistíme že akce jsou za rok 2016 a zjistíme že opět pan Kabický mluví nepravdu. A počet aut na domácnost na parkování v období akcí PVA nemá vliv, což by pan starosta zjistil kdyby tady v letňanech bydlel a žil !

Odpovídá: 30.5.2016 , Kabický

Akce PVA jsem neuváděl, je to uzavřený areál co má dostatek parkovacích míst. Za ty se platí a řidiči nechtějí platit, to je ten problém .
Psal jsem o koncertech mimo plochu PVA, prosím uvádějte fakta, než mě budete napadat v pravdě pravdoucí.
 

Odpovídá: 30.5.2016 , Gerhard

Vážený pane,

myslím že bude prospěšnější, když zavoláte pana starostu, sjednáte si s ním schůzku, kde se můžete pokusit řešit tuto problematiku. Napadáním se nic nevyřeší.

odstávka TUV

  (Autor neni vyplnen, 30.5.2016 14:24)

Dobrý den, kdy a kde budou letos v letňanech odstávky TUV ?

Odpovídá: 30.5.2016 , Gerhard

Na stránkách Pražské teplárenské a.s. je uvedeno, že odstávka bude od 9.7.2016 do 15.7.2016. Týká se to ulic: Bechlínská, Bechyňská, Beranových, Bohumínská, Bukovecká, Chlebovická, Chotěšovská, Dobratická, Havířovská, Kopřivnická, Kostomlatská, Krnovská, Lovosická, Miroslava Hajna, Nepomuckých, Ostravská, Pavla Beneše, Příborská, Rychnovská, Rýmařovská, Stará Náves, Šumperská, Terezínská, Tupolevova, Tvdrého, Veselská, Vítkovická, Vratimovská, Zlonická.

Nicméně sledujte stránky Pražské teplárenské a.s., protože MČ Praha 18 za případné změny neručí.

ZŠ Fajtla

  (Tomáš, 29.5.2016 18:43)

Dobrý den, neustále vidím inzeráty na nábor učitelů do ZŠ a MŠ F.Fajtla. Naše děti chodí do této školy. Můžeme vědět, kolik zase učitelů letos odejde popř. již odešlo ze ZŠ a z MŠ ? Zůstane tam vůbec někdo? Děkuji za odpověď.

Odpovídá: 31.5.2016 , Horešovská

Dobrý den,

pracovněprávní vztahy  jsou plně v  kompetenci ředitelky školy a zřizovatel  do těchto pracovněprávních vztahů  (tj. vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci) nemůže vstupovat. 

akce na letišti a okolí

  (eva, 28.5.2016 09:13)

odpověď pro starostu: dle veřejného ochránce práv:Na hudební produkce typu koncert, festival, obecní zábava apod. se působnost KHS nově nevztahuje.[8] Je však možné, aby takové produkce na svém území regulovala sama obec (město), v němž bydlíte, a to v rámci obecně závazných vyhlášek k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Pokud si pořádání takovýchto akcí ve své obci do budoucna nepřejete, můžete se již nyní obrátit na své zastupitele s požadavkem, aby obec takovou vyhlášku vydala. Za účelem sjednocení postupu obcí při regulaci těchto záležitostí veřejného pořádku je ústředními orgány připravován hlukový Manuál pro obce. Vždy je možné se též obrátit s žalobou k soudu (viz výše).
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/hluk-obtezovani-hlukem/
Z toho vyplývá,že podnět na vydání vyhlášky by měla zadat obec. K tomu dodávám, procenta do rozpočtu nám nenahradí zdraví,klid a spánek.Začalo to Landou,majálesem,Magneticem a nyní kapela hadrrocková s dělovými salvami a ohňostrojem na Národní přírodní památce, maloplošně zvláště chráněném území, donedávna s výskytem ohroženého druhu sysla obecného. Při kontrolním sčítání syslů v roce 2015 v lokalitě letiště vyplynulo, že z původních 650 kusů v r. 2008 vloni zbylo 50. Odkaz na přehled: http://www.nature.cz/publik_syst2/files/vyh_rp_sysel_2015_web.pdf

Při koncertě AC/DC byla z velké části využita i plocha přistávací, tedy již nestačí pouze parkoviště, ale postupně se zřejmě plochy rozšíří i dále.Sysel nesysel.MČ nic nedělá.Obrátila jsem se již v této věci na organizace, aby se problematikou sysla v L začali zabývat a žádám o totéž zastupitele a starostu. Přírodu v L je třeba začít chránit. Dále Vaše odpověď ohledně parkování v době veletrhů a akcí: do budoucna se dá předpokládat že počet akcí se bude zvyšovat, již nyní jsou ulice zahlcené a my místí nejsme chráněni. K dnešnímu dni bylo od počátku roku na výstavišti jen 19 veletrhů a výstav, koncerty nepočítám. Není to problém sezonní a ani do budoucna nebude. Auta parkují kde se dá. Období takových akcí nás místní obtěžuje nejen tím, že nemáme kde parkovat, ale i hlukem, a je stresové. Po náročném pracovním týdnu si pak a ni o víkendu neužijeme klid. Žádáme zastupitele aby věc začali řešit, podnětů, těch zveřejněných, je na tomto webu více. Určeno pro starostu, p. Kabického. Děkuji.

Odpovídá: 31.5.2016 , Kabický

Městská část není oprávněna vydávat vyhlášky, v případě Prahy tato pravomoc přísluší pouze Magistrátu, respektive Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Musím připomenout, že koncept rozvoje hlavního města již přes 15 let v území u metra Letňany počítá s pořádáním veletrhů a kulturních akcí. Tomu odpovídá i existence Pražského výstavního areálu (PVA); jeho rozvoj byl zbrzděn z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů.

Chápu, že nejste-li příznivcem právě produkovaného hudebního žánru, akce vás obtěžuje. Nicméně v minulé odpovědi jsem nezmínil, že za uvedenými procenty ze vstupného jsou finance, které městská část využije například při investicích do školních a předškolních zařízení, oprav a rekonstrukcí komunikací apod.

Co se týká parkování ve vnitřní části Letňan během veletrhů, PVA disponuje dostatečnou kapacitou parkovacích míst na přilehlém parkovišti. Na druhou stranu neexistuje legislativa, která by řidiče přinutila parkovat na tomto placeném parkovišti a nevyužít parkovací místa na sídlišti. Jak jsem už několikrát uvedl, můžeme to řešit prostřednictvím modrých zón, ale obávám se, že toto řešení bude v našich podmínkách kontraproduktivní, když si uvědomíte, kolikrát do roka řešíme problém parkujících návštěvníků PVA. Ani v případech pořádání ostatních, většinou hudebních akcí, mimo PVA nejsme schopni tyto nijak regulovat vzhledem k tomu, že se konají na soukromém pozemku.

Ve věci opakované dopravní problematiky v době konání akcí v PVA a na letišti plánujeme po prázdninách uspořádat workshop s občany, abychom si vyjasnili jednotlivé kompetence a nejen legislativní možnosti řešení. O termínu budeme informovat obvyklými způsoby – Letňanské listy, web m. č. Praha 18, vývěsky. Velmi rád vás i vaše názory na tomto setkání uvítám.

Závěrem sděluji, že problematika ochrany sysla náleží do kompetence Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - CHKO Český kras a výkonu státní správy odboru životního prostředí našeho úřadu. 

Ivan Kabický, starosta 

akce na letišti PVA a okolí - odpověď pana starosty

  (R.Olejník, 27.5.2016 15:33)

Dobrý den, dovolím si nesouhlasit s panem starostou že akce na PVA nejsou ani 10x do roka. Stačí se podívat na stránky PVA a zjistíme že akce jsou za rok 2016 a zjistíme že opět pan Kabický mluví nepravdu. A počet aut na domácnost na parkování v období akcí PVA nemá vliv, což by pan starosta zjistil kdyby tady v letňanech bydlel a žil !

Odpovídá: 30.5.2016 , Kabický
  1. Akce PVA jsem neuváděl, je to uzavřený areál co má dostatek parkovacích míst. Za ty se platí a řidiči nechtějí platit, to je ten problém .
  2. Psal jsem o koncertech mimo plochu PVA, prosím uvádějte fakta, než mě budete napadat v pravdě pravdoucí.

p. Kabický - opilci a bezdomovci v parku II.

  (J.N., 27.5.2016 14:04)

Děkujeme pane Kabický za snahu řešit tento problém. Je vidět, že i Vám zde ve vnitrobloku Křivoklátská - Nýdecká - Bahok popisovaná situace není lhostejná. Píšete, že v revitalizaci (ne)parku nepokračujete, ale přesto zde neustále sekáte trávu, proč si jí CPI sama neseká na vlastní náklady nebo si to sekají na vlastní náklady? Dále říkáte, že mobiliář (zdevastované lavičky) není váš (MČ P18) proto ho nemůžete odstranit, není to pravda sám pan Mikulecký dával pokyn k instalaci a chlubil se svým dílem - transparentem na živém plotu - Jděte si sednout na naše lavičky.

Odpovídá: 30.5.2016 , Kabický
  1. Plocha je v majektu CPI, jednáme o majetkovém převodu do budoucnosti.
  2. Plochu sekáme, neboť jsme se s CPI za možnost realizovat část zarostlé původní zahrady na dnešní stav dohodli.
  3. Lavičky do parku patří.
  4. Až vyřešíme majetkový stav , pak budeme investovat.

Zklidnění dopravy v ulici Beranových- reakce

  (Golová, 27.5.2016 13:59)

Dobrý den,

v odpovědi na dotaz ohledně zklidnění dopravy v ulici Beranových předkládáte prodloužení Veselské jako spásné řešení. Z mého pohledu se tím pouze přesouvá problém s dopravou z jedné ulice do druhé, ne-li rozšiřuje do obou. Jak píšete, silnice povede kolem nové zástavby, kde jsou (a budou) také školky a dětská hřiště. Pokud jste si jistý, že policie neschválí vytvoření 6 retardérů, pak zkuste navrhnout řešení s retardéry 3. Bylo by takové řešení reálnější? Každé malé zlepšení bezpečnosti se přeci počítá.

Odpovídá: 30.5.2016 , Miffek

Budu jedovatý. Chcete aby lidé z nové výstavby chodili pěšky do Beranovy? Jistě ne.  Školka nemá s prodloužením Veselské nic společného, stejně jako dětská hřiště.

Zklidnění dopravy v ulici Beranových v okolí školky P.Beneše

  (Dana K., 27.5.2016 13:57)

Dobrý den, reaguji na příspěvek, který zde již je. Pane Miffku, všichni jsme si samozřejmě vědomi toho, že nemůžete dát před každý přechod retardér, ale je také potřeba brát v potaz, že se jedná o přechod u MŠ, kde potřebuje přejít velké množství dětí, rodičů, učitelky pak chodí s 25 dětmi na Starou Náves, děti z nové výstavby tudy chodí do ZŠ atd. Nebylo by možné umístit retardér alespoň před tento jeden přechod? Už jen z toho důvodu, že je na poměrně dlouhé rovině a řidiče to láká ke zvýšení rychlosti. Děkuji.

Odpovídá: 30.5.2016 , Miffek

Beru v potaz vše. Proto jsem dnes požádal oddělení dopravy o návrh řešení. Bylo předloženo. Jedná se jak o omezení  na 30 km, tak i zpomalující prvky. Nyní to bude předloženo dopravní policii a také TSK k realizaci.

Zklidnění dopravy v ulici Beranových v okolí školky P.Beneše

  (Kateřina Pešková, 25.5.2016 20:54)

Vážený pane Mifku,

Obracím se na Vás s dotazem, který mám již delší dobu a který zde byl mnohokrát řešen, ale dnešní hrůzný zážitek, jehož jsem byla svědkem, mě přiměl jej vznést i z mé strany. Dnes, před pátou hodinou odpoledne srazilo na křižovatce ulic Beranových a Pavla Beneše osobní auto asi sedmiletého chlapce. Příčinou nehody byl pravděpodobně chlapec, který vběhl do vozovky za míčem. Stalo se tak na přechodu, ovšem za plného provozu, takže řidička vozu neměla příliš velkou šanci reagovat. Došlo k obrovské ráně a pak již letělo vzduchem chlapcovo tělo. Musím se přiznat, že jako matka dvou malých dětí jsem byla – a vlastně ještě stále jsem – v obrovském šoku z toho, čeho jsem byla svědkem. Chlapec snad bude v pořádku, měl poranění hlavy a nějaké další rány.
A nyní můj dotaz. Kdy a jak se chystá ochrana obou přechodů, resp. i přechodů u autobusových zastávek a zklidnění provozu v této lokalitě? Každé ráno zde vodím syna do školky, a přiznám se, že přejít kolem osmé hodiny ráno vozovku je poměrně zážitek. Cestou do školky většinou auta nakonec zastaví, cestou ze školky, kdy již jdu bez dítěte, prostě musím čekat, dokud žádné auto nejede – všichni spěchají do práce a o dodržování maximální povolené rychlosti bych si dovolila jako řidič také pochybovat. Provoz je zde opravdu velký a pohyb chodců díky nové zástavbě je také vysoký.
Instalace zpomalovacích pásů v kombinaci se snížením rychlosti a ideálně „dozorem policie“ v ranních hodinách, by situaci jistě pomohlo alespoň trochu vyřešit.
Doufám, že nebude zapotřebí další vážné nehody nebo snad smrtelného zranění, aby se přes spoustu žádostí a stížnosti ze strany obyvatel Letňan, konečně začalo v této věci něco dělat.
Omlouvám se za dlouhý dopis, ale osobně se domnívám, že se jedná o velmi závažnou situaci, která by se měla velmi rychle vyřešit. Pokud je již řešení zadáno, prosím o informaci, kdy proběhne.

Děkuji za odpověď.
Kateřina Pešková

Odpovídá: 27.5.2016 , Miffek
Vážená paní,
Samozřejmě mne mrzí, že došlo ke zranění dítěte a pokusím se alespoň částečně, ale urychleně nechat schválit omezení rychlosti na 30 km/hod. Zpomalovací retardéry jsou trochu problém. Pokud je umístíme z obou stran před prvním ze šesti přechodů mám obavu, že to příliš nepomůže. Umístění před každým ze 6 přechodů nám asi dopravní policie neschválí. Proto zatím alespoň to omezení rychlosti.
Bohužel zklidnění dopravy nemohu slíbit. Jak neustále píši chybí nám zde prodloužení Veselské, které mělo být realizováno dříve než nová výstavba. I když je to běh na dlouhou trať začíná se blýskat na lepší časy. Hl. m. Praha má zpracovat konečný projekt (s tím, že se nedotkne lesoparku a trasa půjde mezi novou výstavbou a lesoparkem s napojením na Toužimskou). Společně se starostou se snažíme urychlit možnost realizace. Proto bylo jednáno s majiteli pozemků v předpokládané trase a hl. m. předány možnosti výkupu pozemků.

parkoviště

  (janka, 25.5.2016 09:00)

Jaké jsou možnosti zabránit návštěvníkům PVA, aby neobsazovali naše parkovací místa před domy a nejen to, parkují všude, trávník, chodníky... v zákazu zastavení. Dřív při každé větší výstavě se osazovaly vjezdy na parkoviště dopravní značkou zákaz vjezdu, pak byly bezplatné karty a označené parkoviště jen pro majitele těchto karet. Tech není nic. A nejde jen o PVA, kolem ZŠ Tupolevova to slouží jako záchytné parkoviště pro vesnický, co přijíždějí do Prahy pracovat, pro návštěvy školy, o maglajsu kolem 7,30- 8 hod. ani nemluvím, Děti se vozí až před školu v dost děsivém množství, asi už nemají nohy, aby šli pěšky pár ulic. Toto parkoviště je celodenně přetížené a a rezidenti parkují daleko od bytů , ať již z důvodu výstav na PVK, tak že si každý tu ráno zaparkuje zadarmo, kdo jede do Prahy. Je ochotná MČ vůbec toto řešit? Pokud ano, kdy se čehosi dočkáme?

Odpovídá: 25.5.2016 , Miffek

Umístění značek samo o sobě nic neřeší. Uzávěry Letňan při všech akcích na PVA je nereálné a uzavření např. dvou ulic také, protože si řidiči najdou cestu vnitřkem Letňan. Určité řešení jsou placené zóny. To ale znamená, že si každý vlastník vozidla bude muset zaplatit roční poplatek a v případě více aut v rodině se bude poplatek za druhé či další auto výrazně navyšovat. O tom nerozhoduje MČ ale hl. m. Praha. Navíc parkovací zóny znamenají např. to, že zde v době od 7-8 hodin do 17-18 hodin může parkovat i mimoletňanský a tak se Vám místo uvolní např. po 18 hodině. Nevím jestli je toto to pravé. Příští týden se uskuteční jednání na hl. m. Praze právě o zřizování parkovacích zón, kterého se zúčastním a dozvím se více o problematice zón.

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   další   >>
publicita projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj | www.oppk.cz