Otázky a odpovědi

Položit nový dotaz >
<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   další   >>

odříznutí lesoparku

  (EV, 15.6.2016 12:18)

A pane Miffek, nejseme ten kdo získal zpět pozemky z restitucí. Jsem člověk, který denně chodí po silnici od betonárky do lesoparku. (Jiný vstup do lesoparku s této strany pěšky není, že). Návrhy prodloužení ulice Veselská chodce řadí opět do podřadného postavení před dopravou, což je zaražející s ohledem na rekreační charakter této části Letňan.
Opravdu mě vaše odpovědi udivují svojí arogancí.

Odpovídá: 15.6.2016 , Miffek, Ryčl

Nejsem arogantní, to je pouze Váš názor. A znovu opakuji, že jsem se k této problematice vyjadřoval již mnohokrát. Proto pouze sdělím, že nic nového není ke sdělení. Jinak bych byl radši, kdyby jste i Vy, jako mnozí, mne navštívili osobně na radnici, kde je daleko více času a prostoru na vysvětlování než stručné a opakující se dotazy a tím i mé stručné odpovědi.

odříznutí lesoparku

  (EV, 15.6.2016 12:05)

Dobrý den,
neodpověděl jste mi na dotazy.

1/ Jak je nově plánovaná komunikace prodloužení ul. Veselská je zapracována do návrhu korza?

2/ Jaká je legální cesta jak změnit opět návrh Metropolitního plánu tak, aby prodloužení ul. Veselské neodřízlo lesopark?

Odpovídá: 15.6.2016 , Miffek

Opět pouze: vyjádřil jsem se mnohokrát, stačí si přečíst předchozí otázky a odpovědi. Pokud máte zájem, nebráním se osobním jednáním, ale tyto přestřelky na otázkách a odpovědích se odmítám dále účastnit.

Veselska

  (Daniel, 15.6.2016 10:59)

Dobrý den,
v diskuzi padl několikrát argument o "severních" pozemcích a jejich soukr. vlastnících. Pokud se ale podívám do KN tak i většina těchto pozemků ma jiného vlastníka než stát.

Plus hlavní část nové cestny vede na pozemku 768/11, který je v těchto dnech převáděn na soukr, vlastníka stejně jako pozemek 768/1 který je na severní straně.

Je tedy nějaký rozdíl mezi vlastníky na jihu a na severu?

Obecně bych předpokládal vyšší cenu odkupu pozemku na jihu kde existuje realné napojeni napřiklad planovane kavarny na "civilizaci", nez pozemků na sever kde neni nic.

Jaká je reálná představa MČ o vedení cesty?

Bude na této komunikaci omezen provoz pro nakladni auta např nad 3,5tuny?

Predem dekuji za odpoved.

Odpovídá: 15.6.2016 , Miffek

Vážený pane,

jednání stále probíhají a pokud Vy máte v rukou trasu komunikace, o které jste přesvědčen, že je schválenáí, tak jste unikum. Tu nemáme ani my ani hl. m. Praha. Ono se na ní totiž pracuje.

Otázky a odpovědi

  (Gerhard, 15.6.2016 07:55)

Vzhledem k úpravě webových stránek, nebude funkční sekce Otázky a odpovědi v době od 20.6.2016 do 20.7.2016. Směřujte prosím veškeré své dotazy, podněty přímo na mailové adresy příslušných radních nebo úředníků.

Odpovídá: 15.6.2016 , Gerhard

Pokud se týkají podněty sekání trávy, nepořádku na veřejných prostranstvích, předmětů na veřejných prostranstvích, které mohou být nebezpečné (oplocení, lavičky, dětská hřiště), obracejte se přímo na:

Martin.Hradek@letnany.czMarek.Havel@letnany.cz, Pavel.Fialka@letnany.cz

 Lentilky: Ondrej.Kajinek@letnany.cz

  Ostatní dotazy prosím směřujte přímo na mailové adresy příslušných radních nebo úředníků.

Odpovědi

  (Karel, 15.6.2016 07:01)

Můžete mně vysvětlit, jak funguje systém otázek a odpovědí? Na mé opakované dotazy nemám několik měsíců odpovědi!!!

Odpovídá: 15.6.2016 , Gerhard

Musel byste být konkrétnější. Veškeré dotazy jsou okamžitě zaslány na mou mailovou adresu, a protože mobilem funguji nepřetržitě, je dotaz přeposlán bezodkladně příslušnému radnímu nebo úředníkovi. Pokud není dotaz v rozporu s pravidly sekce Otázky a odpovědi, je zpravidla odpovězeno do dvou až tří dnů. Pokud jsou to složitější dotazy, které vyžadují upřesnění od jiných institucí, může se odpověď pozdržet i o několik týdnů (záleží na ochotě a rychlosti tázaných). Pokud na některé dotazy bylo odpovídáno několikrát, je možné, že je odpovídající považuje za již zodpovězený dotaz a nereaguje. 

odříznutí lesoparku

  (EV, 14.6.2016 22:25)

Dobrý den,
1/ Jak nově plánovaná komunikace v Metropolitním plánu nakreslená je zapracována do návrhu korza?

2/ Jaká je legální cesta jak změnit opět návrh Metropolitního plánu tak, aby prodloužení ul. Veselské neodřízlo lesopark?

3/ Severní varianta obchvatu lesoparku je realná, jen je podstatně složitější ji prosadit, že. Toto řešení je ale nejvíce v zájmu návštěvníků lesoparku. To není argument? Vždyť už jste dokázali prosadit, aby ho neozřízli napůl.

4/ A mimochodem, když si lidé kupovali byty v oblasti lesoparku, tak v platném uzemním plánu nebyla žádná komunikace pod jejich okny. To je novinka a to dost hrozná.

Odpovídá: 15.6.2016 , Miffek

Nevím kdo rozeštvává občany svými nepodloženými informacemi. Musím pouze konstatovat, že je shoda mezi naší MČ a hl. m. Prahy o tom, že komunikace nepovede přes lesopark. O severním obchvatu jsem již psal několikrát jako o nereálné cestě. Pokud jste tím, kdo pozemky od státu získal v restituci, tak s Vámi určitě rádi budeme jednat o možnosti vést komunikaci přes Vaše pozemky.

Připravované změny v MHD

  (Martin, 14.6.2016 22:19)

Pan Miffek před námi tají změny v MHD, asi aby to byl pro nás šok. Proto zde uvedu co se prozatím připravuje. Do Starých Letňan bude odkloněna linka 195, která by měla končit na snad již v dohledné době vybudované konečné Krausova. Po Tupolevově místo ní bude jezdit linka 136 odkloněná z Vysočanské. Staré Letňany by měly tedy dostat kloubové autobusy (jsem ale zvědavý jak si poradí se zatáčkou Veselská - Beranových). Dále bude odkloněna linka 202 mimo Staré Letňany. Tato linka bude sloučena s linkou 159 a vedena v trase Bohnice - Čakovice - nádraží Kbely. Linka 201 bude prodloužena na Černý Most, každý druhý spoj bude končit na Bakovské. Na lince 158 budou zrušeny všechny posilové spoje na Letňany a provoz zkoordinován s linkou 195. Přesné intervaly se ještě řeší. Tolik zatím vše.

Odpovídá: 15.6.2016 , Miffek

Ano tajím. Tajím proto, že tato varianta je z předběžného jednání z ROPIDem z března tohoto roku. A také mám dopis od ROPIDu, že se jedná o předběžný příslib. A „tajím“ to proto, že není jasné zda to tak bude. Takže vážený pisateli neohromujte občany svými informacemi, které určitě neposkytl ROPID ani já.

Opět útočný pan Miffek

  (Martin, 14.6.2016 21:34)

Vážený pane Miffku, to co tady předvádíte, se dá srovnat snad jen s arogancí politiků před rokem 1989. Na každý příspěvek reagujete útočně, každého přispěvatele se snažíte urazit nebo aspoň pořádně shodit. Navíc neuvěřitelně lžete! Cituji Vaši větu "Pozemky přes, které by prodloužení Veselské vedlo byl do nedávna v majetku státu a soud je nyní přiřknul restituentům, kteří je (jistě s velkou radostí) přepustí developerům k další výstavbě." Jistě jako dlouholetý politický matador víte, že developer si nemůže stavět jak ho napadne, ale pouze na pozemcích k tomu určených dle platného územního plánu. Pokud tedy víte jak se vlastníci zachovají, proč nelobbujete u svých spolustraníků na magistrátu, aby územní plán upravili dle požadavků městské části? Místo Vašich pejorativních poznámek začněte konečně něco dělat. Kontaktuje členy ČSSD jiných MČ, kontaktuje členy na magistrátu a jednejte s nimi. Ale hlavně už pracujte. Byl jste zvolen ve volbách, ale jediné co Vám jde je hledání výmluv a útoky na občany.

Odpovídá: 15.6.2016 , Miffek

Vážený, pokud máte konkrétní dotaz tak ho sdělte. Obecné řeči o aroganci nic neřeší. Já se na rozdíl o mnohých neskrývám jako anonym

opět ulice Veselská

  (AC, 14.6.2016 19:56)

Dobrý den, pane Miffku,

nezlobte se, ale Vaše odpovědi na dotazy občanů jsou velmi arogantní a často ani neodpovídáte na to, na to se Vás občané ptají.
Dobrý den, pane Miffku,

nezlobte se, ale Vaše odpovědi na dotazy občanů jsou velmi arogantní a často ani neodpovídáte na to, na to se Vás občané ptají.
Znovu se tedy zeptám stejnou otázku jako někdo přede mnou: Proč se nepočítá s variantou 1A nebo 1B, které byly v návrhu již dříve (určitě nejsou výrazně dražší)? Nejedná se o severní variantu, ale o jižní, která nevede těsně kolem nové zástavby domů v ulici Nepomuckých. Nikdo neříká, že nové byty nemají mít dopravní napojení... Ale uvědomte si prosím, že ničíte investice lidem, kteří byty kupovali s tím, že jsou vedle lesoparku v poměrně klidné zóně a nikdo nepočítal s variantou rušné silnice přímo pod okny. A věřte mi, že to nebyly malé investice. V této chvíli nám nezbývá nám nic jiného, než se bránit, všemi možnými cestami.

Odpovídá: 14.6.2016 , Miffek
Vážený,
asi se Vám zdá arogantní mé odpovědi. Zkuste si spočítat kolikrát jsem již na toto téma odpovídal. Dnes jsem měl návštěvu jednoho zástupce SVJ, kterého se prodloužení Veselské týká hodně. Ukazoval mi z návrhu Metropolitního plánu jak je zde zaneseno prodloužení Veselské. Musím konstatovat, že současná jednání z hl. m. Prahou o vedení komunikace nevedou tak blízko výstavbě jako je v územním plánu. O přesném vedení pomáháme s jednáním o možném odkupu pozemků Prahou s jejich stávajícímu majiteli. Pokud se týká tzv. jižní varianty vedené za betonárkou tak s tou nelze uvažovat. Pozemky přes, které by vedla měl v držení Státní pozemkový úřad, které o ně přišel v soudním sporu a nyní je mají restituenti. Můžeme jen předpokládat, že je odkoupí developer a bude na nich stavět. Jakmile budeme mít více informací od hl. m. Prahy určitě se o ně s vámi podělíme.

Veselská III.

  (Denisa, 14.6.2016 13:56)

Vím, že se jedná o investici města Prahy, ale je snad na městské části, aby bojovala o co nejlepší provedení, pokud se jí to týká. Zkuste se podívat kousek od Vás na Prahu 7, kde jsou zastupitelé velmi aktivní a prosazují věci tak, aby to bylo podle přání obyvatel a neodkazují se na to, že se jich to netýká. Myslím si, že náplň Vaší práce je zprostředkovat požadavky Letňan a snažit se je realizovat. Jde o komunikaci a možná práci navíc, ale vzhledem k Vašim nepříjemným a nediplomatickým odpovědím máme zřejmě smůlu. Opravdu je to velmi nemilé mít na tak důležitém postu zrovna Vás pane Miffku. Prosím přenechejte svojí funkci někomu aktivnějšímu, kdo není nezdvořilý a zajímá se o řešení problému. Správná a korektní komunikace k tomu patří. PS: nebudu si pročítat otázky zpětně, nemám na to týden, takže beru otázky jako nezodpovězené. A to, že nevíte, zda na novém úseku budou semafory, cyklistický pruh apod. mi přijde jako selhání a neinformovanost.

Odpovídá: 15.6.2016 , Miffek

Vážený pane,

Pokud budu denně odpovídat dvacekrát na stejné či podobné otázky nebudu mít čas na pořádnou práci. Myslím, že jsem v odpovědích několikrát informoval o probíhajících jednáních jak s majiteli pozemků, tak i s hl. m. Prahou. 

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   další   >>
publicita projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj | www.oppk.cz